Janë të ruajtura rreth 232 harta që i takojnë viteve 1877-1960. Tematika e tyre është e larmishme. Biblioteka ruan në fondet e saj harta fizike, topografike, ushtarake administrative të Shqipërisë, Ballkanit e Europës.