Mirese erdhet ne Shkoder KONTAKT

SHQIP | ENGLISH

Rezultati i kerkimit
Kerkohet per:

TITULLI AUTORI ISBN ME SHUME
Leksikoni i shkrimtarëve shqiptarë:1501-2001. Hasan Hasani 9951-06-034-X
Leksiku dialektor e krahinor në shqipen e sotme Jani THOMAI, 99927-761-5-3
Leksiku historik i gjuhës shqipe Kolë Ashta 978-9928-4011-8-2
Leksiku historik i gjuhës shqipe Kolë Ashta
Leksiku historik i gjuhës shqipe Kolë Ashta 978-99956-02-79-6
Leksiku historik i gjuhës shqipe : monongrafi vëll.IV Kolë Ashta 99927-49-67-9
Leksiku historik i gjuhes shqipe Kolë Ashta 99927-1-113-2
Leksiku i Kulturës Popullore Shqiptare :besime ,mitologji,fe,doke,rite,festa dhe veçori kulturore Robert Elsie 99943-683-4-6
Leksiku terminologjik i agronomisë në gjuhën shqipe Vilma Proko (Jazexhiu) 978-9928-4095-4-6
Leksione amerikane. Tit. i origj. : Lezioni americane Italo Calvino 99927-34-42-6
Leksione të pronësisë dhe trashëgimisë Ardian Nuni.; Luan Hasneziri
Leksioni i fundit Randy Pausch 978-99956-58-03-8
Lektisje dashurie. Tit. i origj. : Liebesfluchten. Bernhard Schlink 99927-50-35-9
Lente të ndërveprimit simbolik : analizë sociologjike e rolit të simboleve kulturore, të komunikimit joverbal Zyhdi Dervishi 978-99956-05-9
Leonardo Di Caprio Philippe Durant 99927-613-4-2

Flash news
LINKS
Bashkia Shkoder
BUSH 'Luigj Gurakuqi'
Galeria Shkoder
Universiteti i Shkodres"Luigj Gurakuqi"
Muzeu i Shkodres
AUDIOLIBRA